Roz. obrazu JPEG (zdjęcie)

Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych na zdjęciu wydrukowanym na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można zapisać.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Roz. obrazu JPEG] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Przy ustawieniu 3:2 w pozycji [Format obrazu]
L: 42M 7952×5304 pikseli
M: 18M 5168×3448 pikseli
S: 11M 3984×2656 pikseli

Przy ustawieniu 16:9 w pozycji [Format obrazu]
L: 36M 7952×4472 pikseli
M: 15M 5168×2912 pikseli
S: 8.9M 3984×2240 pikseli


Podczas nagrywania w rozmiarze odpowiadającym formatowi APS-C

Przy ustawieniu 3:2 w pozycji [Format obrazu]
L: 18M 5168×3448 pikseli
M: 11M 3984×2656 pikseli
S: 4.5M 2592×1728 pikseli

Przy ustawieniu 16:9 w pozycji [Format obrazu]
L: 15M 5168×2912 pikseli
M: 8.9M 3984×2240 pikseli
S: 3.8M 2592×1456 pikseli

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiona jest opcja [RAW] lub [RAW & JPEG], rozmiar obrazu w przypadku obrazów RAW odpowiada ustawieniu „L”.