AF z wykrywaniem fazy

Gdy w obszarze autofokusu znajdują się punkty AF z wykrywaniem fazy, w opisywanym produkcie wykorzystywany będzie kombinowany autofokus funkcji AF z wykrywaniem fazy i funkcji AF kontrastowy.

Uwaga

  • Funkcja AF z wykrywaniem fazy jest dostępna tylko w przypadku zamocowania stosownego obiektywu. W przypadku korzystania z obiektywu, który nie obsługuje funkcji AF z wykrywaniem fazy, nie można używać opcji [Automatyczny AF], [Czułość śledz. AF], [Czułość śledz. AF] lub [Prędkość AF].
    Ponadto, nawet w przypadku korzystania z wcześniej zakupionego stosownego obiektywu, funkcja AF z wykrywaniem fazy może nie działać, o ile nie zostanie przeprowadzona aktualizacja obiektywu. Szczegółowe informacje dotyczące zgodnych obiektywów można znaleźć w witrynie Sony danego regionu lub uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony, albo w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym produktów Sony.