Sterowanie aparatem z poziomu urządzenia iPhone lub iPad (SSID)

Aparatem można sterować z poziomu urządzenia iPhone lub iPad, nawiązując połączenie między urządzeniem iPhone lub iPad a aparatem z użyciem identyfikatora SSID i hasła.
Upewnij się, że w pozycji [Steruj ze smartfonu] ustawiono opcję [WŁ.] wybierając MENU(Sieć) → [Steruj ze smartfonu].

 1. MENU(Sieć) → [Steruj ze smartfonu][Połączenie].
  QR code zostanie wyświetlony na monitorze opisywanego produktu.
 2. Naciśnij przycisk (Usuwanie) opisywanego produktu.
  Na monitorze opisywanego produktu zostanie wyświetlony identyfikator SSID i hasło.

 3. Uruchom Imaging Edge Mobile na urządzeniu iPhone lub iPad i wybierz [Connect with a new camera][Connect using the camera SSID/password].
 4. Wpisz hasło wyświetlane na urządzeniu.
  Zostanie nawiązane połączenie między urządzeniem iPhone lub iPad a opisywanym produktem.
  • Można teraz rejestrować obrazy zdalnie sprawdzając kompozycję na ekranie urządzenia iPhone lub iPad.

Uwaga

 • Zakłócenia radiowe mogą występować w przypadku, gdy do łączności Bluetooth i łączności Wi-Fi wykorzystane jest to samo pasmo częstotliwości. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, można je poprawić wyłączając funkcję Bluetooth smartfona. W takim przypadku nie będzie dostępna funkcja powiązania z informacjami o lokalizacji.