Czułość śledz. AF (film)

W trybie filmowania można ustawić czułość AF.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Czułość śledz. AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Wysoka:
Ustawianie wysokiej czułości AF. Ten tryb przydaje się w przypadku nagrywania filmów z szybko poruszającym się obiektem.
Standardowy:
Ustawianie normalnej czułości AF. Ten tryb przydaje się w przypadku występowania przeszkód przed obiektem lub w zatłoczonych miejscach.