Strefa twórcza

Pozwala ustawić odpowiedni sposób obróbki obrazu i precyzyjnie wyregulować kontrast, nasycenie i wyrazistość w przypadku każdego stylu obrazu.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1)[Strefa twórcza].
 2. Wybierz odpowiedni styl lub opcję [Ramka stylu] stronami góra/dół pokrętła sterowania.
 3. Aby wyregulować (Kontrast), (Nasycenie) i (Wyrazistość), stronami prawo/lewo wybierz odpowiednią pozycję, a następnie stronami góra/dół wybierz wartość.

 4. W przypadku wyboru opcji [Ramka stylu], prawą stroną pokrętła sterowania przesuń się w prawo, a następnie wybierz odpowiedni styl.

  • Można przywołać ten sam styl z nieco innymi ustawieniami.

  (A): Wyświetlane tylko po wybraniu opcji Ramka stylu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Standard:
Do rejestrowania różnych ujęć z bogatą gradacją i pięknymi barwami.
Intensywny:
Wysycenie barw i kontrast są zwiększone, aby podkreślić wyrazistość barwnych scen i obiektów, takich jak kwiaty, wiosenna zieleń, niebieskie niebo lub widok oceanu.
Neutralny:
Nasycenie i ostrość są zmniejszone, by uzyskać zdjęcia w przygaszonej tonacji. Tryb ten nadaje się również do robienia zdjęć przeznaczonych do obróbki na komputerze.
Czysty:
Do robienia zdjęć o wyrazistej tonacji i przezroczystych barwach, przydatne do uchwycenia promienistego światła.
Głęboki:
Do robienia zdjęć o głębokich i intensywnych barwach, przydatne do uchwycenia wyraźnej obecności obiektu.
Pastelowy:
Do robienia zdjęć z jasnymi i prostymi kolorami, przydatne do uchwycenia świeżości otaczającego światła.
Portret:
Do oddania na zdjęciu delikatnej tonacji koloru skóry. Idealnie nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
Krajobraz:
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają uwydatnione, aby uzyskać jasne i wyraziste zdjęcie oddające piękno scenerii. Odległe krajobrazy również są lepiej widoczne.
Zachód słońca:
Do fotografowania pięknych czerwieni zachodzącego słońca.
Nocny widok:
Kontrast jest zmniejszony, aby odtworzyć nocne scenerie.
Jesien.liście:
Do fotografowania jesiennych pejzaży, z jaskrawo podkreślonymi czerwieniami i żółciami opadających liści.
Czerń i biel:
Do monochromatycznych fotografii w bieli i czerni.
Sepia:
Do monochromatycznych fotografii w sepii.
Rejestrowanie preferowanych ustawień (Ramka stylu):
Wybierz pole z sześcioma stylami (kwadraty z cyframi z lewej strony ()), aby zarejestrować preferowane ustawienia. Następnie wybrać odpowiednie ustawienie przy użyciu prawego przycisku.
Można przywołać ten sam styl z nieco innymi ustawieniami.

Ustawianie opcji [Kontrast], [Nasycenie] oraz [Ostrość]

[Kontrast], [Nasycenie] i [Ostrość] można regulować dla każdego zaprogramowanego stylu, na przykład [Standard] i [Krajobraz], i dla każdej opcji [Ramka stylu] umożliwiającej zarejestrowanie preferowanych ustawień.

Wybierz pozycję do ustawienia naciskając strony prawo/lewo pokrętła sterowania, po czym stronami góra/dół pokrętła sterowania ustaw wartość.

Kontrast:
Wybór wyższej wartości powoduje mocniejsze podkreślenie różnicy między światłem i cieniem i bardziej widoczny efekt na obrazie.
Nasycenie:
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory. W przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są przygaszone i blade.
Ostrość:
Ustawianie wyrazistości. Wybór wyższej wartości powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej wartości ich złagodzenie.

Uwaga

 • W następujących sytuacjach w pozycji [Strefa twórcza] na stałe ustawiona jest opcja [Standard]:
  • [Inteligentna auto]
  • W pozycji [Efekt wizualny] ustawiono inną opcję niż [WYŁ.].
  • W pozycji [Profil zdjęcia] ustawiono inną opcję niż [WYŁ.].
 • Przy opisywanej funkcji ustawionej na [Czerń i biel] lub [Sepia], parametru [Nasycenie] nie można regulować.