Sterowanie aparatem z poziomu smartfona z systemem Android (SSID)

Opisywanym produktem można sterować z poziomu smartfonu nawiązując połączenie między smartfonem a aparatem z użyciem identyfikatora SSID i hasła.
Upewnij się, że w pozycji [Steruj ze smartfonu] ustawiono opcję [WŁ.] wybierając MENU(Sieć) → [Steruj ze smartfonu].

 1. MENU(Sieć) → [Steruj ze smartfonu][Połączenie].
  QR code zostanie wyświetlony na monitorze opisywanego produktu.
 2. Naciśnij przycisk (Usuwanie) opisywanego produktu.
  Na monitorze opisywanego produktu zostanie wyświetlony identyfikator SSID i hasło.

 3. Uruchom aplikację Imaging Edge Mobile na smartfonie i wybierz [Connect with a new camera][Connect using the camera SSID/password].
 4. Wpisz hasło wyświetlane na urządzeniu.
  Smartfon zostanie połączony z urządzeniem.
  • Można teraz rejestrować obrazy zdalnie sprawdzając kompozycję na ekranie smartfona.

Uwaga

 • Zakłócenia radiowe mogą występować w przypadku, gdy do łączności Bluetooth i łączności Wi-Fi wykorzystane jest to samo pasmo częstotliwości. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, można je poprawić wyłączając funkcję Bluetooth smartfona. W takim przypadku nie będzie dostępna funkcja powiązania z informacjami o lokalizacji.