Ustawienia HDMI: Rozdzielczość HDMI

Po podłączeniu produktu do telewizora wysokiej rozdzielczości (HD) z gniazdami HDMI przewodem HDMI (sprzedawany oddzielnie), można wybrać rozdzielczość HDMI, w której będą przesyłane obrazy do telewizora.

  1. MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][Rozdzielczość HDMI] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Automatyczne:
Opisywany produkt automatycznie rozpoznaje telewizor HD i ustawia wyjściową rozdzielczość.
2160p/1080p:
Przesyłanie sygnałów w formacie 2160p/1080p.
1080p:
Przesyłanie sygnałów w jakości obrazu HD (1080p).
1080i:
Przesyłanie sygnałów w jakości obrazu HD (1080i).

Uwaga

  • Jeżeli obrazy nie są prawidłowo wyświetlane przy ustawieniu [Automatyczne], wybierz opcję [1080i], [1080p] lub [2160p/1080p], w zależności od podłączanego telewizora.