Dostępne czasy nagrywania filmów

W poniższej tabeli podano orientacyjne całkowite czasy nagrywania na karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu. Wartości mogą różnić się w zależności od warunków wykonywania zdjęć oraz rodzaju karty pamięci.

Czasy nagrywania, gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S 4K] i [XAVC S HD], to czasy nagrywania w trybie [Nagryw. proxy] ustawionym na [WYŁ.].

(h (godzina), m (minuta))

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 8 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m
XAVC S 4K 24p 100M*/– 8 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m
XAVC S 4K 24p 60M*/– 10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 8 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m
XAVC S HD 60p 50M/50p 50M 15 m 1 h 15 m 2 h 30 m 10 h 25 m
XAVC S HD 60p 25M/50p 25M 30 m 2 h 25 m 5 h 20 h 10 m
XAVC S HD 30p 50M/25p 50M 15 m 1 h 15 m 2 h 30 m 10 h 25 m
XAVC S HD 30p 16M/25p 16M 50 m 3 h 50 m 7 h 45 m 31 h 25 m
XAVC S HD 24p 50M*/– 15 m 1 h 15 m 2 h 30 m 10 h 25 m
AVCHD 60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 40 m 2 h 55 m 6 h 24 h 15 m
AVCHD 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 55 m 4 h 5 m 8 h 15 m 33 h 15 m

*Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

 • Ciągłe nagrywanie jest możliwe przez około 29 minut (ograniczenie sprzętowe).
  Czas ciągłego nagrywania może różnić się w następujących sytuacjach:
  • W przypadku rejestrowania filmów w zwolnionym/szybkim tempie: Nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane, gdy nagrywany plik osiągnie około 29 minut (odtwarzany film osiągnie około 29 minut). (Nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane, gdy nagrywany plik osiągnie około 15 minut, jeżeli w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [60p/50p], a w pozycji [Liczba kl. na sek.] ustawiono opcję [30fps/25fps].)
 • Czasy w przypadku filmów w zwolnionym/szybkim tempie to czasy odtwarzania, nie czasy nagrywania.

Uwaga

 • Dostępny czas nagrywania filmu zmienia się, ponieważ aparat wyposażony jest w funkcję VBR (Variable Bit-Rate), która automatycznie dostosowuje jakość obrazu do filmowanego ujęcia. Podczas filmowania szybko poruszającego się obiektu obraz jest wyraźniejszy, ale dostępny czas nagrywania filmu zmniejsza się, ponieważ do zapisu potrzeba więcej pamięci. Dostępna długość filmu również zmienia się w zależności od warunków nagrywania, obiektu lub ustawień jakości/rozmiaru obrazu.
 • Podane czasy to dostępne czasy nagrywania w przypadku korzystania z karty pamięci marki Sony.

Uwagi dotyczące ciągłego nagrywania filmu

 • Nagrywanie filmów w wysokiej jakości i szybkie zdjęcia seryjne wymagają dużych ilości energii. Dlatego przy ciągłej pracy temperatura wewnątrz aparatu rośnie, dotyczy to zwłaszcza przetwornika obrazu. W takich przypadkach aparat wyłączy się automatycznie, ponieważ temperatura powierzchni aparatu wzrośnie do wysokiego poziomu lub wysoka temperatura może mieć negatywny wpływ na jakość obrazów lub wewnętrzny mechanizm aparatu.
 • Czas dostępny w przypadku ciągłego nagrywania filmu przy ustawieniach domyślnych aparatu po wyłączeniu zasilania na chwilę jest następujący. Wartości reprezentują czas ciągłego rejestrowania od momentu rozpoczęcia nagrywania do momentu jego zakończenia przez aparat.


  Temperatura otoczenia: 20°C

  • Czas ciągłego nagrywania filmów (HD): około 29 min.
  • Czas ciągłego nagrywania filmów (4K): około 29 min.


  Temperatura otoczenia: 30°C

  • Czas ciągłego nagrywania filmów (HD): około 29 min.
  • Czas ciągłego nagrywania filmów (4K): około 29 min.


  Temperatura otoczenia: 40°C

  • Czas ciągłego nagrywania filmów (HD): około 29 min.
  • Czas ciągłego nagrywania filmów (4K): około 29 min.

  [Temp. auto. wyłącz.]: [Standardowy]

  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, gdy aparat nie jest podłączony przez Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M, gdy aparat nie jest podłączony przez Wi-Fi)

 • Dostępny czas nagrywania filmu zależy od temperatury, formatu pliku/ustawienia zapisu dla filmów, środowiska sieci Wi-Fi lub stanu aparatu przed przystąpieniem do nagrywania. Jeśli po włączeniu zasilania aparatu często zmieniasz kompozycję lub wykonujesz zdjęcia, temperatura wewnątrz aparatu rośnie i dostępny czas nagrywania będzie krótszy.
 • Widoczna ikona sygnalizuje wzrost temperatury aparatu.
 • Jeżeli aparat przerwie nagrywanie filmu ze względu na wysoką temperaturę, należy odstawić go na kilka minut po uprzednim wyłączeniu zasilania. Nagrywanie można wznowić, gdy temperatura wewnętrzna aparatu znacząco spadnie.
 • Przestrzeganie poniższych zasad pozwala wydłużyć czas nagrywania filmów.
  • Chronić aparat przed bezpośrednim operowaniem promieni słonecznych.
  • Wyłączać aparat, gdy nie jest używany.
 • Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiona jest opcja [AVCHD], rozmiar filmów jest ograniczony do ok. 2 GB. Gdy podczas nagrywania rozmiar pliku filmu przekroczy ok. 2 GB, automatycznie tworzony jest nowy plik filmowy.