Przycisk DISP (Monitor/Wizjer)

Możliwość ustawienia trybów wyświetlania wybieranych poleceniem DISP (ustawienie wyświetlania) w trybie rejestrowania obrazu.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Przycisk DISP][Monitor] lub [Wizjer] → odpowiednie ustawienie → [Enter].
    Dostępne są elementy oznaczone symbolem .

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Wyświetl. graf. :
Wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące fotografowania lub filmowania. Pokazuje szybkość migawki i wartość przysłony w postaci graficznej.
Wyśw. wsz. info. :
Informacje dotyczące rejestrowania są wyświetlane.
Brak informacji :
Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane.
Histogram :
Graficzna prezentacja rozkładu luminancji.
Poziom :
Wskazanie, czy urządzenie jest ustawione prosto w płaszczyźnie przód-tył (A) i w poziomie (B). Gdy urządzenie jest wypoziomowane w którym bądź kierunku, wskaźnik zmienia kolor na zielony.

Wizjer*:

Na monitorze wyświetlane są tylko informacje dotyczące rejestrowania obrazów, a nie obiekt. Jest to ustawienie wyświetlania w przypadku rejestrowania obrazów przy użyciu wizjera.

Monitor wyłącz.*:

Podczas rejestrowanie obrazów monitor jest zawsze wyłączony. Można korzystać z monitora przy wyświetlaniu obrazów lub obsłudze MENU. Jest to ustawienie wyświetlania w przypadku rejestrowania obrazów przy użyciu wizjera.

*Te tryby ekranu są dostępne tylko przy ustawieniu [Monitor].

Uwaga

  • Przechylenie produktu w przód lub w tył o duży kąt da w wyniku duży błąd wypoziomowania.
  • Opisywany produkt może mieć margines błędu prawie ±1°, nawet gdy nachylenie zostanie skorygowane przez poziomicę.