Auto HDR

Rejestrowanie trzech obrazów przy różnych ekspozycjach i połączenie obrazów z prawidłową ekspozycją, jasne fragmenty niedoświetlonego obrazu i ciemne fragmenty prześwietlonego obrazu, w celu utworzenia obrazów o dużej skali gradacji (High Dynamic Range). Rejestrowane jest jedno zdjęcie z właściwą ekspozycją i jedno zdjęcie nakładane.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [DRO/Auto HDR][Auto HDR].
 2. Wybierz odpowiednie ustawienie stroną lewo/prawo pokrętła sterowania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Auto HDR: Różnica ekspoz. aut.:
Automatyczna korekta jasności.
Auto HDR: Różnica eksp. 1,0 EV ― Auto HDR: Różnica eksp. 6,0 EV:
Określa różnicę ekspozycji na podstawie kontrastu obiektu. Wybierz poziom optymalizacji od 1,0 EV (słaba) do 6,0 EV (mocna).
Na przykład, po ustawieniu wartości ekspozycji 2,0 EV zostaną utworzone trzy obrazy z następującymi poziomami ekspozycji: –1,0 EV, z prawidłową ekspozycją i +1,0 EV.

Wskazówka

 • Migawka jest zwalniana trzy razy przy jednym ujęciu. Należy pamiętać, że:
  • Tej funkcji można używać, gdy obiekt nie porusza się i nie rozbłyska światłem.
  • Nie należy zmieniać kompozycji przed wykonaniem zdjęć.

Uwaga

 • Funkcja ta jest niedostępna przy ustawieniu [RAW] lub [RAW & JPEG] w pozycji [Format pliku].
 • Funkcja [Auto HDR] nie jest dostępna w następujących trybach rejestrowania obrazu:
  • [Inteligentna auto]
 • Ustawienie [Auto HDR] nie jest dostępne w następujących sytuacjach:
  • Gdy opcja [Efekt wizualny] ma ustawienie inne niż [WYŁ.].
  • Gdy opcja [Profil zdjęcia] ma ustawienie inne niż [WYŁ.].
 • Nie można rozpocząć wykonywania następnego zdjęcia, dopóki nie zakończy się przetwarzanie bieżącego zdjęcia.
 • Uzyskanie pożądanego efektu może nie być możliwe ze względu na różnice luminancji obiektu i warunki otoczenia.
 • Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki skutek.
 • Przy słabym kontraście ujęcia lub silnych drganiach urządzenia, albo rozmyciu obiektu, może nie udać się uzyskać dobrej jakości obrazów HDR. Na zarejestrowanym obrazie zostanie wyświetlona ikona sygnalizująca wykrycie rozmycia obrazu przez aparat. W razie potrzeby zmienić kompozycję lub ponownie zarejestrować obraz z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć rozmycia obrazu.