Ust. nośnika nagr.: Auto. przeł. nośnika

Jeśli używana karta pamięci jest zapełniona lub gdy zapomnisz włożyć kartę pamięci do gniazda, obrazy można zarejestrować na drugiej karcie pamięci.

 1. MENU (Ustawienia) → [Ust. nośnika nagr.][Auto. przeł. nośnika] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Aparat automatycznie rozpoczyna nagrywanie na karcie pamięci, gdy używana karta pamięci zostanie zapełniona lub jeśli zapomniałeś włożyć kartę pamięci.
WYŁ.:
Aparat nie wykonuje polecenia [Auto. przeł. nośnika].


W jaki sposób aparat przełącza gniazdo używanej karty pamięci

Gdy w pozycji [Tryb nagrywania] jest ustawiona opcja [Standard.]:

Gdy obrazy nie mogą być zapisane na używanej karcie pamięci, następuje automatyczne przełączenie funkcji [Prio. nośnika nagr.] i obrazy są zapisywane na drugiej karcie pamięci.
Gdy po przełączeniu druga karta pamięci zapełni się, aparat ponownie rozpoczyna nagrywanie na karcie we wcześniejszym gnieździe.


Przykład: Gdy w pozycji [Prio. nośnika nagr.] ustawiono opcję [Gniazdo 1]

: Rejestrowanie obrazów

(A): Nagrywanie nie jest możliwe na karcie pamięci (ze względu na brak miejsca itp.).

(B): Karta pamięci zostanie zastąpiona kartą umożliwiającą nagrywanie.W przypadku nagrywania tego samego obrazu równocześnie na dwóch kartach pamięci:

 • Nagrywanie zdjęć przy ustawieniu [Nagryw. jedn. ()] w pozycji [Tryb nagrywania]
 • Nagrywanie filmów przy ustawieniu [Nagryw. jedn. ()] w pozycji [Tryb nagrywania]
 • Nagrywanie zdjęć lub filmów przy ustawieniu [Nagr. jedn. (/)] w pozycji [Tryb nagrywania]

Aparat kończy równoczesne nagrywanie, gdy jedna z kart pamięci zapełni się. Po usunięciu zapełnionej karty pamięci aparat rozpocznie nagrywanie na drugiej karcie pamięci.
Po wymianie zapełnionej karty pamięci na kartę pamięci z możliwością zapisu, aparat ponownie rozpocznie równoczesne nagrywanie przy wybranym ustawieniu.


Przykład: Gdy w pozycji [Prio. nośnika nagr.] ustawiono opcję [Gniazdo 1]
([Tryb nagrywania]: [Nagr. jedn. (/)])

: Jednoczesne nagrywanie jest dostępne.

: Nagrywanie jest wyłączone.

: Nie można nagrywać równocześnie tego samego obrazu.

(A): Nagrywanie nie jest możliwe na karcie pamięci (ze względu na brak miejsca itp.).

(B): Karta pamięci została wyjęta.

(C): Włożono kartę pamięci z możliwością zapisu.

 • Obrazy, które nie będą nagrywane równocześnie (na przykład: zdjęcia podczas operacji [Nagryw. jedn. ()]), będą dalej nagrywane na drugiej karcie pamięci, gdy zapełni się używana karta pamięci.
 • Gdy używana karta pamięci zapełni się podczas nagrywania filmu, film dalej będzie nagrywany na drugiej karcie pamięci do momentu zakończenia trwającego nagrania.


W przypadku nagrywania obrazów oddzielnie na dwóch kartach pamięci w formatach RAW i JPEG:

 • Gdy w pozycji [Tryb nagrywania] ustawiono opcję [Sortuj (RAW/JPEG)] lub [Sortuj (JPEG/RAW)], a w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [RAW & JPEG]

Aparat przerwie nagrywanie, gdy jedna z kart pamięci zapełni się. Po usunięciu zapełnionej karty pamięci aparat rozpocznie nagrywanie zarówno w formacie RAW jak i JPEG na drugiej karcie pamięci.
Po wymianie zapełnionej karty pamięci na kartę pamięci z możliwością zapisu, aparat ponownie rozpocznie nagrywanie obydwu rodzajów obrazów oddzielnie przy wybranym ustawieniu.


Przykład: Gdy w pozycji [Prio. nośnika nagr.] ustawiono opcję [Gniazdo 1]
([Tryb nagrywania]: [Sortuj (RAW/JPEG)])

: Obrazy są sortowane według formatu plików.

: Nagrywanie zdjęć jest wyłączone (filmy mogą być nagrywane).

: Nie można sortować obrazów.

(A): Nagrywanie nie jest możliwe na karcie pamięci (ze względu na brak miejsca itp.).

(B): Karta pamięci została wyjęta.

(C): Włożono kartę pamięci z możliwością zapisu.

 • Gdy używana karta pamięci zapełni się podczas nagrywania filmów, aparat rozpocznie nagrywanie na drugiej karcie pamięci.


W przypadku nagrywania zdjęć i filmów oddzielnie na dwóch kartach pamięci:

 • Gdy w pozycji [Tryb nagrywania] ustawiono opcję [Sortuj (/)]

Jeżeli jedna z kart pamięci zapełni się, zarówno zdjęcia jak i filmy będą nagrywane na drugiej karcie pamięci.
Po wymianie zapełnionej karty pamięci na kartę pamięci z możliwością zapisu, aparat ponownie rozpocznie nagrywanie obydwu rodzajów obrazów oddzielnie przy wybranym ustawieniu.


Przykład: Gdy w pozycji [Prio. nośnika nagr.] ustawiono opcję [Gniazdo 1]
([Tryb nagrywania]: [Sortuj (/)])

: Obrazy są sortowane według rodzaju obrazu.

: Nie można sortować obrazów.

(A): Nagrywanie nie jest możliwe na karcie pamięci (ze względu na brak miejsca itp.).

(B): Karta pamięci została wyjęta.

(C): Włożono kartę pamięci z możliwością zapisu.

Wskazówka

 • Zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci w gnieździe wyświetlanym na monitorze z symbolem strzałki. Gdy aparat przełączy gniazdo za pomocą polecenia [Auto. przeł. nośnika], należy wymienić kartę pamięci w pierwszym gnieździe kartą pamięci z możliwością zapisu.
 • Jeśli w pozycji [Tryb nagrywania] jest ustawiona opcja [Standard.], ustawienie w przypadku [Prio. nośnika nagr.] automatycznie przełączy się, gdy zostanie przełączone gniazdo. Jeżeli chcesz nagrywać w używanym gnieździe przed przełączeniem, ponownie wybierz odpowiednie gniazdo przy użyciu polecenia [Prio. nośnika nagr.].
 • Jeśli chcesz nagrywać ciągle przy ustawieniach wybranych za pomocą poleceń [Tryb nagrywania] i [Prio. nośnika nagr.], ustaw w pozycji [Auto. przeł. nośnika] opcję [WYŁ.].
 • Nawet wtedy, gdy aparat nagrywa film na dwóch kartach pamięci z użyciem funkcji [Auto. przeł. nośnika], czas ciągłego nagrywania wynosi około 29 minut pojedynczego nagrania.