Tr. demonstracyjny

Funkcja [Tr. demonstracyjny] wyświetla automatycznie filmy nagrane na karcie pamięci (prezentacja), jeżeli przez pewien czas z poziomu aparatu nie zostanie wykonana żadna operacja. Zwykle stosuje się ustawienie [WYŁ.].

  1. MENU(Ustawienia) → [Tr. demonstracyjny] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Prezentacja odtwarzania filmu rozpocznie się automatycznie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez około jedną minutę. Można odtwarzać tylko chronione filmy AVCHD.
Ustaw tryb oglądania na [Widok AVCHD] i zabezpiecz film z najstarszą datą i godziną zapisu.
WYŁ.:
Prezentacja nie będzie wyświetlana.

Uwaga

  • Tę funkcję można włączyć tylko wtedy, gdy opisywany produkt jest podłączony za pomocą dedykowanego zasilacza.
  • Jeżeli na karcie pamięci nie ma chronionych filmów AVCHD, nie można wybrać opcji [WŁ.].
  • Funkcja [Tr. demonstracyjny] zawsze wyświetla filmy na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci 1.