Wspomaganie MF (zdjęcie)

Automatycznie powiększa obraz na ekranie, co ułatwia ręczne ustawianie ostrości. Funkcja ta działa w trybie ręcznej regulacji ostrości oraz bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Wspomaganie MF][WŁ.].
  2. Ustaw ostrość, przekręcając pierścień regulacji ostrości.
    • Obraz zostanie powiększony. Można jeszcze bardziej powiększyć obrazy naciskając środkową część pokrętła sterowania.

Wskazówka

  • Czas wyświetlania powiększonego obrazu można ustawić wybierając MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Czas pow. ust. ostr.].

Uwaga

  • Nie można używać funkcji [Wspomaganie MF] przy nagrywaniu filmów. W zamian należy korzystać z funkcji [Powiększenie].
  • [Wspomaganie MF] nie jest dostępne przy zamocowanym adapterze obiektywu. W zamian należy korzystać z funkcji [Powiększenie].