Wyślij do komputera

Przy użyciu tej funkcji możesz przesłać zdjęcia zapisane na urządzeniu do komputera podłączonego do bezprzewodowego punktu dostępowego lub bezprzewodowego routera szerokopasmowego i łatwo wykonać kopie bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem tej operacji zainstaluj aplikację PlayMemories Home na komputerze i zarejestruj punkt dostępowy na opisywanym produkcie.

  1. Uruchom komputer.
  2. MENU(Sieć) → [Wyślij do komputera] → odpowiednie gniazdo karty pamięci.

Uwaga

  • W zależności od ustawień aplikacji na komputerze, urządzenie wyłączy się po zapisaniu obrazów na komputerze.
  • Obrazy można przesyłać z opisywanego produktu tylko do jednego komputera jednocześnie.
  • Jeżeli chcesz przesłać obrazy do innego komputera, podłącz opisywany produkt do komputera za pośrednictwem przewodu USB i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji PlayMemories Home.
  • Nie można przesyłać filmów proxy.