Rozpoznawanie sceny

Funkcja rozpoznawania sceny działa w trybie [Inteligentna auto].

Funkcja ta pozwala na automatyczne wykrycie warunków fotografowania i wykonanie zdjęcia.

Rozpoznawanie sceny

Gdy urządzenie rozpozna pewne ujęcia, w pierwszym rzędzie zostaną wyświetlone poniższe ikony i wskazówki:

 • (Portret)
 • (Dziecko)
 • (Nocny portret)
 • (Nocny widok)
 • (Portret pod światło)
 • (Pod światło)
 • (Krajobraz)
 • (Makro)
 • (Reflektor)
 • (Słabe światło)
 • (Nocny widok z użyciem statywu)