Fotografowanie w trybie Bulb

Przy dłuższej ekspozycji można uchwycić obraz ze śladem poruszającego się obiektu.

Rejestrowanie w trybie Bulb nadaje się do utrwalania świetlnych śladów gwiazd, fajerwerków itp.

 1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji M (Ekspozycji ręcznej).
 2. Obróć pokrętło tylne zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż pojawi się [BULB].
 3. Pokrętłem przednim wybierz wartość przysłony (liczba F).
 4. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki przez czas wykonywania zdjęcia.
  Dopóki przycisk migawki jest wciśnięty, migawka pozostaje otwarta.

Wskazówka

 • W przypadku rejestrowania sztucznych ogni itp., ustaw ostrość na nieskończoność w trybie ręcznego ustawiania ostrości. W przypadku korzystania z obiektywu, którego punkt nieskończoności nie jest precyzyjny, wyreguluj wcześniej ostrość na fajerwerkach w obszarze, w którym powinna być ustawiona ostrość.
 • Aby móc rejestrować obrazy w trybie Bulb bez pogorszenia jakości obrazu, wskazane jest rozpoczęcie rejestrowania, gdy aparat jest zimny.
 • Obrazy zarejestrowane w trybie [BULB] często są rozmyte. Wskazane jest korzystanie ze statywu i pilota zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie) z funkcją blokady przycisku migawki. Używaj pilota obsługującego połączenie przez złącze Multi/Micro USB.

Uwaga

 • Im dłuższy czas ekspozycji, tym więcej szumów widocznych jest na zdjęciu.
 • Po wykonaniu zdjęcia zostanie wykonana operacja redukcji szumów, która trwa tyle samo czasu co otwarcie migawki. Jednak nie można wykonać kolejnych zdjęć, gdy trwa redukcja szumów.
 • W następujących sytuacjach nie można ustawić szybkości migawki na [BULB]:
  • [Auto HDR]
  • Opcja [Efekt wizualny] ma ustawienie [Cz-b o bogatej grad.].
  • Gdy w pozycji [Tryb pracy] ustawiono poniższe opcje:
   • [Zdjęcia seryjne]
   • [Samowyzw. (ser.)]
   • [Bracket seryjny]
  • [Ciche fotografow.]
  Jeśli używasz powyższych funkcji, gdy szybkość migawki ustawiona jest na [BULB], szybkość migawki zostanie tymczasowo ustawiona na 30 sekund.