Obracanie obrazu (Obróć)

Obraca zapisane zdjęcie w lewo.

  1. Wyświetl obraz, który ma być obrócony, po czym wybierz MENU(Odtwarzanie) → [Obróć].
  2. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
    Zdjęcie zostanie obrócone w lewo. Zdjęcie jest obracane w momencie naciśnięcia środkowej sekcji.
    Jeśli raz obrócisz zdjęcie, pozostanie ono obrócone nawet po wyłączeniu urządzenia.

Uwaga

  • Nie można obracać filmów.
  • Obrócenie zdjęć wykonanych innymi urządzeniami może być niemożliwe.
  • Przy wyświetlaniu obróconych zdjęć na komputerze mogą one być wyświetlane w początkowej orientacji, w zależności od użytego oprogramowania.