Wybierz kat. NAGR.

Przy ustawionej w pozycji [Nazwa katalogu] opcji [Forma standard] i przy 2 folderach lub większej ich liczbie, na karcie pamięci można wybrać folder, w którym mają być zapisywane obrazy.

  1. MENU(Ustawienia)→[Wybierz kat. NAGR.]→odpowiedni folder.

Uwaga

  • Przy ustawieniu [Forma daty] w pozycji [Nazwa katalogu] nie można wybrać tego folderu.
  • Jeżeli w pozycji [Tryb nagrywania] ustawiono inną opcję niż [Standard.], można wybrać tylko wspólny folder na obu kartach pamięci. Jeżeli nie ma wspólnego folderu, można utworzyć go poleceniem [Nowy katalog].