Ustaw. menu funkcji

Możliwość przypisania funkcji wywoływanych naciśnięciem przycisku Fn (Funkcja).

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Ustaw. menu funkcji] → przypisz funkcję do odpowiedniego miejsca.
    • Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.