Rejestracja twarzy (Zmiana kolejności)

Gdy wiele twarzy zostanie zarejestrowanych z tym samym priorytetem, pierwszeństwo będzie miała twarz zarejestrowana jako pierwsza. Możesz zmienić kolejność priorytetów.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Rejestracja twarzy][Zmiana kolejności].
  2. Zaznacz twarz, której priorytet ma ulec zmianie.
  3. Wybierz miejsce docelowe.