Tryb pracy

Wybierz odpowiedni tryb dla danego obiektu, na przykład zdjęcie pojedyncze, zdjęcia seryjne lub tryb bracketingu.

  1. Wybierz / (Tryb pracy) na pokrętle sterowania → odpowiednie ustawienie.
    • Tryb pracy można również ustawić wybierając MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb pracy].
  2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Zdjęcia pojedyncze:
Zwykły tryb fotografowania.
Zdjęcia seryjne:
Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.
Samowyzw:
Rejestruje zdjęcie z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki.
Samowyzw. (ser.):
Rejestruje zadaną liczbę zdjęć z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki.
Bracket seryjny:
Rejestrowanie obrazów do momentu zwolnienia przycisku migawki, każdy przy innym stopniu ekspozycji.
Bracket pojedynczy:
Rejestrowanie określonej liczby obrazów jeden po drugim, każdy przy innym stopniu ekspozycji.
Brack.bal.bieli:
W oparciu o wybrany balans bieli, temperaturę barwową i filtr kolorowy, wykonywane są łącznie trzy zdjęcia, każde w innym odcieniu kolorów.
Bracket DRO:
Wykonywane są łącznie trzy zdjęcia, każde przy innym poziomie optymalizacji D-Range.