Nagryw. proxy

Określa, czy podczas nagrywania filmów XAVC S mają być jednocześnie nagrywane filmy proxy o niskiej przepływności. Ze względu na mały rozmiar filmów proxy nadają się one do przesyłania do smartfonów lub przekazywania na strony internetowe.

 1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Nagryw. proxy] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ. :
Filmy proxy są jednocześnie nagrywane.
WYŁ. :
Filmy proxy nie są nagrywane.

Wskazówka

 • Filmy proxy są nagrywane w formacie XAVC S HD (1280 × 720) 9 Mbps. Szybkość klatek filmu proxy jest taka sama, jak w przypadku oryginalnego filmu.
 • Filmy proxy nie są wyświetlane na ekranie odtwarzania (ekranie odtwarzania pojedynczego obrazu lub ekranie indeksu obrazów). Na filmach, w przypadku których zarejestrowano jednocześnie film proxy, wyświetlana jest ikona .

Uwaga

 • Filmów proxy nie można odtwarzać w opisywanym aparacie.
 • Nagrywanie filmów proxy nie jest dostępne w następujących sytuacjach.
  • Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [AVCHD]
  • Przy ustawieniu [XAVC S HD] w pozycji [Format pliku] i ustawieniu [120p]/[100p] w pozycji [Ust. nagrywania].
 • Usunięcie/ochrona filmów, które mają filmy proxy, powoduje usunięcie/ochronę zarówno oryginalnego filmu jak i filmu proxy. Nie można usuwać/chronić tylko oryginalnych filmów lub filmów proxy.
 • Filmów nie można edytować w tym aparacie.