Wyb. wyjście 4K (film)

Można ustawić sposób nagrywania filmów i wysyłania sygnału przez HDMI, gdy aparat jest podłączony do zewnętrznych urządzeń nagrywających/odtwarzających zgodnych z formatem 4K itp.

 1. Obróć pokrętło trybu do pozycji (film).
 2. Podłącz aparat do wybranego urządzenia za pośrednictwem przewodu HDMI.
 3. MENU (Ustawienia) → [Wyb. wyjście 4K] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Karta pamięci+HDMI:
Jednoczesne wysyłanie sygnału do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego i nagrywanie na karcie pamięci aparatu.
Tylko HDMI(30p):
Wysyłanie filmu 4K w formacie 30p do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego bez nagrywania na karcie pamięci aparatu.
Tylko HDMI(24p):
Wysyłanie filmu 4K w formacie 24p do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego bez nagrywania na karcie pamięci aparatu.
Tylko HDMI(25p) *:
Wysyłanie filmu 4K w formacie 25p do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego bez nagrywania na karcie pamięci aparatu.

*Tylko przy ustawieniu PAL w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

Uwaga

 • Tę opcję można ustawić tylko wówczas, gdy aparat znajduje się w trybie filmowania i jest podłączony do urządzenia zgodnego z formatem 4K.
 • W przypadku ustawienia opcji [Tylko HDMI(30p)], [Tylko HDMI(24p)] lub [Tylko HDMI(25p)], w pozycji [Wyśw. info. HDMI] chwilowo zostanie ustawiona opcja [Wyłączone].
 • Podczas rejestrowania w zwolnionym tempie/szybkim tempie, film 4K nie jest wysyłany do podłączonego urządzenia zgodnego z formatem 4K.
 • W przypadku ustawienia opcji [Tylko HDMI(30p)], [Tylko HDMI(24p)] lub [Tylko HDMI(25p)], licznik nie posuwa się naprzód (rzeczywisty czas nagrywania nie jest obliczany), gdy film jest nagrywany na zewnętrznym urządzeniu nagrywającym/odtwarzającym.
 • Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku] i przy aparacie podłączonym przez HDMI poniższe funkcje nie są dostępne.
  • [Prio. tw./oczu w AF]
  • [Pr. tw. w pom. wiel.]
  • [Śr. AF z podążaniem]