Linia siatki

Określa, czy ma być wyświetlana siatka. Siatka pomaga w kompozycji kadru.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Linia siatki] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Siatka 3x3:
Umieszczenie głównych obiektów w pobliżu linii siatki dzielących obraz na trzy części zapewnia dobrą kompozycję zdjęcia.
Siatka kwadratowa:
Siatki kwadratowe ułatwiają sprawdzenie wypoziomowania kompozycji kadru. Jest to przydatne przy ocenie jakości kompozycji podczas fotografowania krajobrazów, obiektów w zbliżeniu lub ujęć podwójnych.
Siatka przek+kwad.:
Umieszczenie obiektu na linii przekątnej może wyrażać silne pozytywne emocje.
WYŁ.:
Linia siatki nie jest wyświetlana.