Kąt widzenia

Kąt widzenia przełączy się na odpowiednik pełnoklatkowy lub APS-C/Super 35mm, w zależności od ustawienia w pozycji [APS-C/Super 35mm] i założonego obiektywu. Kąt widzenia różni się również w przypadku fotografowania i filmowania.

Kąt widzenia odpowiadający trybowi pełnoklatkowemu

(A) Podczas wykonywania zdjęć (przy ustawieniu [3:2] w pozycji [Format obrazu])

(B) Przy nagrywaniu filmów


Aparat rejestruje obrazy przy kącie widzenia odpowiadającym rejestracji pełnoklatkowej w następujących sytuacjach.

  • Przy ustawieniu [Automatyczne] w pozycji [Nagrywanie] w obszarze [APS-C/Super 35mm] i założonym obiektywie zgodnym z rejestrowaniem pełnoklatkowym.
  • Przy ustawieniu [Ręczny] w pozycji [Nagrywanie] w obszarze [APS-C/Super 35mm] i przy ustawieniu [WYŁ.] w pozycji [Nagr.: Ręczny].

Kąt widzenia odpowiadający formatowi APS-C/Super 35mm

(A) Podczas wykonywania zdjęć (przy ustawieniu [3:2] w pozycji [Format obrazu])

(B) Przy nagrywaniu filmów


Aparat rejestruje obrazy przy kącie widzenia odpowiadającym formatowi APS-C lub Super 35mm w następujących sytuacjach. Kąt widzenia odpowiada około 1,5-krotności ogniskowej podanej na obiektywie.

  • Przy ustawieniu [Automatyczne] w pozycji [Nagrywanie] w obszarze [APS-C/Super 35mm] i założonym dedykowanym obiektywie formatu APS-C.
  • Przy ustawieniu [Ręczny] w pozycji [Nagrywanie] w obszarze [APS-C/Super 35mm] i przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Nagr.: Ręczny].

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Nagrywanie] w obszarze [APS-C/Super 35mm] ustawiona jest opcja [Automatyczne] podczas nagrywania filmu XAVC S 4K, kąt widzenia odpowiada ok. 1,5-krotności ogniskowej podanej na obiektywie niezależnie od rodzaju obiektywu.