Czas przesył. audio

Istnieje możliwość eliminacji echa podczas monitorowania dźwięku w celu uniknięcia niepożądanych odchyleń pomiędzy obrazem i dźwiękiem w trybie wyjścia HDMI.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Czas przesył. audio] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Na żywo:
Wysyłanie dźwięku bez opóźnienia. Wybierz to ustawienie, gdy przesunięcie dźwięku stanowi problem podczas kontroli audio.
Synchronizacja dźw.:
Wysyłanie zsynchronizowanego dźwięku i obrazu. Wybierz to ustawienie, by zapobiec niepożądanym przesunięciom pomiędzy obrazem a dźwiękiem.