Standard. obsz. ostr.

Przypisanie funkcji [Standard. obsz. ostr.] do odpowiedniego przycisku ustawień własnych pozwala przywoływać przydatne funkcje, takie jak automatyczne ustawianie ostrości na obiekcie w środku ekranu zgodnie z ustawieniami obszaru ostrości.

  1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [Standard. obsz. ostr.] do tego przycisku.
    • Aby skorzystać z funkcji [Standard. obsz. ostr.] podczas filmowania, wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk, a następnie przypisz funkcję [Standard. obsz. ostr.] do tego przycisku.
  2. Naciśnij przycisk, do którego przypisana jest funkcja [Standard. obsz. ostr.].
    • To, co można zrobić naciśnięciem tego przycisku, zależy od ustawień Przepływność nagranego filmu zmienia się w zależności od ustawień w pozycjach [Obszar ostrości] i [Śr. AF z podążaniem].
Przy ustawieniu [Strefa], [Elast. punktowy] lub [Roz. elast. punktowy] w pozycji [Obszar ostrości]:
Naciśnięcie tego przycisku przesuwa ramkę ostrości z powrotem do środka.
Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Szeroki] lub [Środek]:
  • Gdy w pozycji [Śr. AF z podążaniem] ustawiono opcję [WŁ.], funkcja [Śr. AF z podążaniem] jest uruchamiana naciśnięciem tego przycisku. Aparat wykrywa obiekt znajdujący się na środku ekranu i rozpoczyna śledzenie po naciśnięciu środkowej części pokrętła sterowania w czasie, gdy uruchomiona jest funkcja [Śr. AF z podążaniem].
  • Gdy w pozycji [Śr. AF z podążaniem] ustawiono opcję [WYŁ.], aparat ustawia ostrość w punkcie środkowym.

Uwaga

  • Nie możesz ustawić funkcji [Standard. obsz. ostr.] na wartość [Przycisk w lewo], [Przycisk w prawo] lub [Dolny przycisk].