Ustawienia zebry

Ustawianie wzoru zebry, który pojawia się na części obrazu z poziomem jasności spełniającym kryterium ustawionego poziomu IRE. Ułatwia to ustawienie jasności.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Ustawienia zebry] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Wyświetlanie zebry:
Ustawianie, czy ma być wyświetlany wzór zebry.
Poziom zebry:
Regulacja poziomu jasności wzoru zebry.

Wskazówka

  • W przypadku funkcji [Poziom zebry] można zapamiętać wartości do kontroli prawidłowej ekspozycji lub prześwietlenia, jak również poziomu jasności. Domyślnie ustawienia do potwierdzenia prawidłowej ekspozycji i prześwietlenia są zapamiętane odpowiednio w pozycji [Niestandardowe1] i [Niestandardowe2].
  • Aby sprawdzić prawidłową ekspozycję, ustaw wartość standardową i zakres poziomu jasności. Zakreskowanie pojawi się na obszarach mieszczących się w ustawionym zakresie.
  • Aby sprawdzić stopień prześwietlenia, ustaw minimalną wartość poziomu jasności. Zakreskowanie pojawi się na obszarach z poziomem jasności równym ustawionej wartości lub od niej wyższym.

Uwaga

  • Wzór zebry nie jest wyświetlany na urządzeniach podłączonych za pośrednictwem HDMI.