Sterowanie aparatem z poziomu urządzenia iPhone lub iPad (QR code)

Można nawiązać połączenie między urządzeniem iPhone lub iPad a aparatem, wykorzystując QR code, i obsługiwać aparat z poziomu urządzenia iPhone lub iPad.
Upewnij się, że w pozycji [Steruj ze smartfonu] ustawiono opcję [WŁ.] wybierając MENU(Sieć) → [Steruj ze smartfonu].

 1. MENU(Sieć) → [Steruj ze smartfonu][Połączenie].
  Na monitorze opisywanego produktu zostaną wyświetlone QR code (A) i identyfikator SSID (B).

 2. Uruchom Imaging Edge Mobile na urządzeniu iPhone lub iPad i wybierz [Connect with a new camera].
 3. Zeskanuj QR Code wyświetlany w aparacie, gdy widoczny jest ekran [Connect using the camera QR Code] na urządzeniu iPhone lub iPad.
  Gdy QR Code zostanie odczytany, na ekranie urządzenia iPhone lub iPad zostanie wyświetlony komunikat [Połączyć się z urządzeniem fotografującym?].
 4. Wybierz [OK] na ekranie urządzenia iPhone lub iPad.
  Urządzenie iPhone lub iPad nawiąże połączenie z opisywanym produktem.
  • Można teraz rejestrować obrazy zdalnie sprawdzając kompozycję na ekranie urządzenia iPhone lub iPad.

Wskazówka

 • Gdy QR code zostanie odczytany, identyfikator SSID opisywanego produktu (DIRECT-xxxx) i hasło zostaną zarejestrowane w urządzeniu iPhone lub iPad. Umożliwi to później łatwe nawiązanie połączenia między urządzeniem iPhone lub iPad a opisywanym produktem z wykorzystaniem funkcji Wi-Fi poprzez wybór identyfikatora SSID.(Wcześniej ustaw w pozycji [Steruj ze smartfonu] opcję [WŁ.].)

Uwaga

 • Zakłócenia radiowe mogą występować w przypadku, gdy do łączności Bluetooth i łączności Wi-Fi wykorzystane jest to samo pasmo częstotliwości. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, można je poprawić wyłączając funkcję Bluetooth smartfona. W takim przypadku nie będzie dostępna funkcja powiązania z informacjami o lokalizacji.
 • Jeżeli nie można nawiązać połączenia między urządzeniem iPhone lub iPad a opisywanym produktem z wykorzystaniem funkcji QR code, należy użyć identyfikatora SSID i hasła.