Fun. Wyśl. do smartf.: Wyślij do smartfona

Możesz przesyłać do smartfonu zdjęcia, filmy XAVC S oraz filmy w zwolnionym tempie i szybkim tempie, oraz przeglądać je. Aplikacja Imaging Edge Mobile musi być zainstalowana na smartfonie.

 1. MENU (Sieć) → [Fun. Wyśl. do smartf.][Wyślij do smartfona] → odpowiednie ustawienie.
  • Naciśnięcie przycisku (Wyślij do smartfona) w trybie odtwarzania spowoduje pojawienie się ekranu ustawień funkcji [Wyślij do smartfona].
 2. Jeśli urządzenie jest gotowe do przesyłania danych, na jego ekranie pojawi się okno informacyjne. Połącz smartfon i urządzenie zgodnie z podanymi informacjami.
  • Metoda połączenia smartfonu i urządzenia zależy od modelu smartfonu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wybierz na tym urządz.:
Wybór obrazu na produkcie do przesłania do smartfonu.

(1) Wybierz spośród opcji [Ten obraz], [Wszystkie z tą datą] lub [Wiele obrazów].

 • Wyświetlane opcje zależą od wybranego w aparacie trybu wyświetlania.

(2) W przypadku wyboru opcji [Wiele obrazów], wybierz odpowiednie obrazy przy użyciu środkowej części pokrętła sterowania, po czym naciśnij MENU[Enter].

Wybierz na smartfonie:
Wyświetlanie na smartfonie wszystkich obrazów zapisanych na karcie pamięci produktu.

Uwaga

 • Przesyłać można tylko obrazu zapisane na karcie pamięci aparatu.
 • Przesyłać można tylko obrazy zapisane na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci ustawionym aktualnie na odtwarzanie. Aby zmienić gniazdo karty pamięci do odtwarzania, wybierz MENU → (Odtwarzanie) → [Wyb. nośnik odtw.] → odpowiednie gniazdo.
 • Możesz wybrać rozmiar obrazu do przesłania do smartfonu od [Oryginał] poprzez [2M] do [VGA].
  Aby zmienić rozmiar obrazu, wykonaj poniższą procedurę.
  • W przypadku smartfona z systemem Android
   Uruchom aplikację Imaging Edge Mobile i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Ustawienia][Rozmiar kopiow. obrazów].
  • W przypadku urządzenia iPhone/iPad
   W menu ustawień wybierz aplikację Imaging Edge Mobile i zmień rozmiar obrazu poleceniem [Rozmiar kopiow. obrazów].
 • Przed wysłaniem, obrazy RAW są konwertowane do formatu JPEG.
 • Nie można wysyłać filmów w formacie AVCHD.
 • W zależności od smartfona przesłany film może nie zostać odtworzony prawidłowo. Na przykład film może nie być odtwarzany płynnie lub może wystąpić brak dźwięku.
 • W zależności od formatu zdjęcia, filmu, filmu w zwolnionym lub szybkim tempie, odtwarzanie na smartfonie może nie być możliwe.
 • Urządzenie udostępnia informacje na temat połączenia przy użyciu funkcji [Wyślij do smartfona] z urządzeniem, które ma uprawnienia do połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenie uprawnione do połączenia z urządzeniem, skasuj ustawienia połączenia, postępując zgodnie z poniższą procedurą. MENU (Sieć) → [Ustawienia Wi-Fi][Reset SSID/hasła]. Po skasowaniu danych połączenia należy ponownie zarejestrować smartfon.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] jest ustawiona na [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].