Wybierz nośnik (Przywołanie pamięci)

Wybór gniazda karty pamięci, z którego są pobierane lub w którym rejestrowane są ustawienia M1 do M4.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Wybierz nośnik] → odpowiednie gniazdo.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Gniazdo 1:
Wybór gniazda 1.
Gniazdo 2:
Wybór gniazda 2.