Auto. czysz. obsz. AF

Ustawianie, czy obszar ostrości ma być wyświetlany przez cały czas, czy też ma znikać automatycznie wkrótce po uzyskaniu ostrości.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Auto. czysz. obsz. AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Obszar ostrości znika automatycznie wkrótce po uzyskaniu ostrości.
WYŁ.:
Obszar ostrości będzie wyświetlany przez cały czas.