Ustawienia HDMI: Wyjście TC (film)

Ustawianie, czy informacje TC (kod czasowy) mają być nakładane na sygnał wyjściowy wysyłany przez gniazdo HDMI do innych urządzeń do zastosowań profesjonalnych, czy też nie.
Ta funkcja nakłada informacje z kodem czasowym na sygnał wyjściowy HDMI. Opisywany produkt wysyła informacje z kodem czasowym w formie danych cyfrowych, a nie w postaci obrazu wyświetlanego na ekranie. Korzystając ze wspomnianych danych cyfrowych, podłączone urządzenie może rozpoznać dane czasowe.

  1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][Wyjście TC] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Kod czasowy jest wysyłany do innych urządzeń.
WYŁ.:
Kod czasowy nie jest wysyłany do innych urządzeń.

Uwaga

  • Po ustawieniu w pozycji [Wyjście TC] opcji [WŁ.], wysyłany do telewizora lub urządzenia nagrywającego obraz może być nieprawidłowy. W takich przypadkach należy w pozycji [Wyjście TC] ustawić opcję [WYŁ.].