Fotografowanie

 1. Wybierz odpowiedni tryb rejestrowania obrazu obracając pokrętło trybu.

  • Obróć pokrętłem trybu trzymając równocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu w środku pokrętła trybu.
 2. Ustaw kąt ekranu i przytrzymaj aparat.Możesz też spojrzeć przez wizjer i przytrzymać aparat.
 3. Gdy zamocowany jest obiektyw o zmiennej ogniskowej, obrazy można powiększać, obracając pierścień zoomu.
 4. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  Gdy obraz jest ostry, rozlega się sygnał dźwiękowy i zostaje podświetlony wskaźnik (np. ).

 5. Naciśnij przycisk migawki do oporu.

Rejestrowanie obrazów z ostrością zablokowaną na wybranym obiekcie (Blokada ostrości)

Rejestrowanie obrazów z ostrością zablokowaną na wybranym obiekcie w trybie automatycznej regulacji ostrości.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb ostrości][Pojedynczy AF] lub [Automatyczny AF].
 2. Umieść obiekt w obszarze AF i naciśnij przycisk migawki do połowy.

  Ostrość jest zablokowana.

  • W przypadku trudności z ustawieniem ostrości na wybranym obiekcie, ustaw w pozycji [Obszar ostrości] opcję [Środek] lub [Elast. punktowy].
 3. Przytrzymuj przycisk migawki wciśnięty do połowy i umieść obiekt z powrotem w wyjściowym położeniu, aby ponownie ustalić kompozycję zdjęcia.

 4. Wciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.

Wskazówka

 • Gdy urządzenie nie może automatycznie ustawić ostrości, wskaźnik ostrości zacznie migać i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Wykadruj ujęcie na nowo lub zmień ustawienie ostrości.W trybie [Ciągły AF] zostaje podświetlona ikona , a dźwięk sygnalizujący uzyskanie ostrości nie rozlega się.
 • Po zarejestrowaniu wyświetlana jest ikona sygnalizująca zapisywanie danych. Nie wolno wyjmować karty pamięci, gdy wyświetlana jest ta ikona.

Uwaga

 • Gdy obiekt jest w ruchu, nie można zablokować ostrości, nawet jeśli w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Automatyczny AF].