APS-C/Super 35mm

Ustawianie nagrywania w rozmiarze odpowiadającym formatowi APS-C w przypadku zdjęć i w rozmiarze odpowiadającym formatowi Super 35mm w przypadku filmów. Obiektywu dedykowanego dla formatu APS-C można używać z opisywanym produktem nagrywając w rozmiarze będącym odpowiednikiem formatu APS-C lub rozmiarze będącym odpowiednikiem formatu Super 35 mm.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1)[APS-C/Super 35mm] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Nagrywanie:
Określa, czy aparat automatycznie wyznacza zakres przechwytywania w zależności od obiektywu. (Automatyczne/Ręczny)
Nagr.: Ręczny:
Określa, czy rejestrowanie ma odbywać się w rozmiarze będącym odpowiednikiem formatu APS-C lub rozmiarze będącym odpowiednikiem formatu Super 35mm, gdy w pozycji [Nagrywanie] ustawiono opcję [Ręczny]. (WYŁ./WŁ.)

Uwaga

  • Przy próbie rejestrowania pełnoklatkowego z zamocowanym obiektywem zgodnym z formatem APS-C może nie udać się uzyskać oczekiwanych rezultatów fotografowania.
  • Po włączeniu rejestrowania APS-C/Super 35 mm wykorzystywana jest środkowa część przetwornika obrazu, a kąt widzenia odpowiada kątowi widzenia przetwornika obrazu formatu APS-C.