Pow. pocz. pow.

Ustawianie początkowej skali powiększenia, gdy odtwarzane są obrazy w powiększeniu.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Pow. pocz. pow.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Standardowe pow.:
Wyświetlanie obrazu w standardowym powiększeniu.
Poprzednie pow.:
Wyświetlanie obrazu w poprzednim powiększeniu. Poprzednie powiększenie jest pamiętane nawet po wyjściu z trybu odtwarzania z zoomem.