Przesyłanie obrazów do smartfonu (udostępnianie jednym dotknięciem NFC)

Jednym dotknięciem można nawiązać połączenie między opisywanym produktem a smartfonem z włączoną obsługą NFC, aby przesłać obraz wyświetlany na ekranie tego produktu bezpośrednio do smartfona. Możesz przesyłać zdjęcia, filmy XAVC S oraz filmy w zwolnionym tempie i szybkim tempie.

 1. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
  • Na urządzeniu iPhone uruchom aplikację Imaging Edge Mobile, a następnie wybierz [Connect with the camera through One-touch (NFC)] w sekcji [Connect with a new camera].
 2. Wyświetl pojedyncze zdjęcie na urządzeniu.
 3. Dotykaj smartfonem aparatu przez 1 do 2 sekund.

  Urządzenie i smartfon zostaną połączone, a następnie wyświetlone zdjęcie zostanie przesłane do smartfonu.

  • Przed dotknięciem smartfonu należy wyłączyć na nim funkcje usypiania i blokady ekranu.
  • Funkcja NFC jest dostępna tylko wtedy, gdy na urządzeniu wyświetlony jest symbol (znak N).
  • Aby przesłać dwa obrazy lub większą ich liczbę, wybierz MENU(Sieć) → [Fun. Wyśl. do smartf.][Wyślij do smartfona] i wybierz obrazy. Po pojawieniu się ekranu połączenia użyj NFC, aby połączyć urządzenie i smartfon.

Informacje dotyczące „NFC”

NFC to rozwiązanie pozwalające na bezprzewodową komunikację na niewielką odległość różnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, etykiety IC itp. NFC upraszcza komunikację danych, która sprowadza się do zetknięcia wyznaczonych punktów.

 • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Uwaga

 • Przesyłać można tylko obrazy zapisane na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci ustawionym aktualnie na odtwarzanie. Aby zmienić kartę pamięci do odtwarzania, wybierz MENU → (Odtwarzanie) → [Wyb. nośnik odtw.] → odpowiednie gniazdo.
 • Możesz wybrać rozmiar obrazu do przesłania do smartfonu od [Oryginał] poprzez [2M] do [VGA].
  Aby zmienić rozmiar obrazu, wykonaj poniższą procedurę.
  • W przypadku smartfonu z systemem Android
   Uruchom aplikację Imaging Edge Mobile i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Ustawienia][Rozmiar kopiow. obrazów].
  • W przypadku urządzenia iPhone lub iPad
   Wybierz aplikację Imaging Edge Mobile z Ustawień i zmień rozmiar obrazu przy użyciu polecenia [Rozmiar kopiow. obrazów].
 • Przed wysłaniem, obrazy RAW są konwertowane do formatu JPEG.
 • Nie można wysyłać filmów w formacie AVCHD.
 • W zależności od smartfona przesłany film może nie zostać odtworzony prawidłowo. Na przykład film może nie być odtwarzany płynnie lub może wystąpić brak dźwięku.
 • Jeśli na urządzeniu jest wyświetlany indeks obrazów, nie można przesyłać obrazów przy użyciu funkcji NFC.
 • Jeśli nie możesz uzyskać połączenia, wykonaj następujące czynności:
  • Uruchom aplikację Imaging Edge Mobile na smartfonie, a następnie przesuń smartfon powoli w stronę (znaku N) na urządzeniu.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Jeśli urządzenie jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona na smartfonie.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] ma ustawienie [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].