Min.s.mig.ISO AUTO

Wybór opcji [ISO AUTO] przy trybie rejestrowania obrazu P (Program Auto) lub A (Priorytet przysłony) pozwala ustawić czas otwarcia migawki, przy którym czułość ISO zaczyna się zmieniać.
Ta funkcja nadaje się do rejestrowania poruszających się obiektów. Można zminimalizować rozmycie obiektu eliminując również drgania aparatu.

  1. MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Min.s.mig.ISO AUTO] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

FASTER (Szybciej)/FAST (Duża):
Czułość ISO zacznie się zmieniać przy czasach otwarcia migawki krótszych niż [Standardowy], można więc wyeliminować drgania aparatu i rozmycie obiektu.
STD (Standardowy):
Aparat automatycznie ustawia czas otwarcia migawki w oparciu o ogniskową obiektywu.
SLOW (Mała)/SLOWER (Wolniej):
Czułość ISO zacznie się zmieniać przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż [Standardowy], można więc rejestrować obrazy z mniejszą ilością szumów.
1/800030":
Czułość ISO zaczyna się zmieniać przy ustawionym czasie otwarcia migawki.

Wskazówka

  • Różnica w czasie otwarcia migawki, przy którym czułość ISO zaczyna się zmieniać pomiędzy [Szybciej], [Duża], [Standardowy], [Mała] i [Wolniej], wynosi 1 EV.

Uwaga

  • Jeżeli ekspozycja jest niedostateczna nawet przy czułości ISO ustawionej na [ISO AUTO maksim.] w pozycji [ISO AUTO], w celu rejestrowania z właściwą ekspozycją czas otwarcia migawki będzie dłuższy niż czas ustawiony w pozycji [Min.s.mig.ISO AUTO].
  • W poniższych sytuacjach czas otwarcia migawki może nie działać zgodnie z ustawieniem:
    • Gdy używana jest lampa błyskowa do rejestrowania jasnych ujęć. (Minimalny czas otwarcia migawki jest ograniczony czasem synchronizacji błysku wynoszącym 1/250 sek.)
    • Gdy używana jest lampa błyskowa do rejestrowania ciemnych ujęć przy ustawieniu [Bł.wypełniający] w pozycji [Tryb błysku]. (Maksymalny czas otwarcia migawki jest ograniczony czasem automatycznie ustalanym przez aparat.)