Pręd.odtw. dla int.

Ustawianie szybkości odtwarzania zdjęć podczas wykonywania procedury [Cią. odtw. dla int.].

  1. MENU → (Odtwarzanie) → [Pręd.odtw. dla int.] → żądane ustawienie.

Wskazówka

  • Szybkość odtwarzania można także zmieniać, obracając podczas funkcji [Cią. odtw. dla int.] pokrętłem przednim, pokrętłem tylnym lub pokrętłem sterowania.