Oglądaj przez TV

Istnieje możliwość oglądania obrazów na telewizorze z obsługą sieci, przesyłając je bezpośrednio z opisywanego urządzenia, bez konieczności łączenia przewodem urządzenia i telewizora. W przypadku niektórych odbiorników telewizyjnych może być wymagane wykonanie pewnych dodatkowych czynności na telewizorze. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.

 1. MENU (Sieć) → [Oglądaj przez TV] → odpowiednie urządzenie do podłączenia.
 2. Gdy chcesz odtworzyć obrazy w formie pokazu slajdów, naciśnij środkową część pokrętła sterowania.

  • Aby ręcznie wyświetlić następny/poprzedni obraz, naciśnij strony prawo/lewo pokrętła sterowania.
  • Aby zmienić urządzenie do podłączenia, naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania, po czym wybierz [Urządzenia].

Ustawienia pokazu slajdów

Ustawienia pokazu slajdów można zmienić naciskając dolną stronę pokrętła sterowania.

Wybór odtwarz.:
Wybieranie grupy obrazów do wyświetlenia.

Widok katalogu (Zdj.):
Wybór spośród opcji [Wszystkie][Wszyst. w kat.].

Widok daty:
Wybór spośród opcji [Wszystkie][Wszystkie z tą datą].

Interwał:
Wybór spośród opcji [Krótko][Długo].

Efekty*:
Wybór spośród opcji [WŁ.][WYŁ.].

Rozmiar obr. odtwar.:
Wybór spośród opcji [HD][4K].

*Ustawienia te działają tylko w przypadku telewizora BRAVIA zgodnego z tymi funkcjami.

Uwaga

 • Przesyłać można tylko obrazy zapisane na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci ustawionym aktualnie na odtwarzanie. Aby zmienić kartę pamięci do odtwarzania, wybierz MENU → (Odtwarzanie) → [Wyb. nośnik odtw.] → odpowiednie gniazdo.
 • Z funkcji tej można korzystać na telewizorze obsługującym urządzenie renderujące DLNA.
 • Obrazy można wyświetlać na telewizorze z funkcją Wi-Fi Direct lub telewizorze z obsługą sieci (również na telewizorach z obsługą sieci przewodowej).
 • Jeżeli po podłączeniu opisywanego produktu do telewizora nie będzie wykorzystywana funkcja Wi-Fi Direct, najpierw konieczne jest zarejestrowanie posiadanego punktu dostępowego.
 • Wyświetlenie obrazów na telewizorze może chwilę potrwać.
 • Filmów nie można oglądać na telewizorze za pośrednictwem Wi-Fi. Należy użyć przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).