Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

  • Jeśli lampka ładowania urządzenia miga podczas ładowania, należy wyjąć ładowany akumulator, a następnie ponownie włożyć ten akumulator do urządzenia. Jeśli lampka ładowania miga ponownie, może to oznaczać usterkę akumulatora lub włożenie akumulatora nieodpowiedniego typu. Sprawdź, czy akumulator jest odpowiedniego typu.
    Jeśli typ akumulatora jest prawidłowy, wyjmij akumulator, zamień go na nowy lub inny i sprawdź, czy ładuje się prawidłowo. Jeśli nowy akumulator ładuje się prawidłowo, usterka może dotyczyć poprzedniego akumulatora.