Wstępny AF (zdjęcie)

Urządzenie automatycznie ustawia ostrość, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy. Podczas operacji ustawiania ostrości mogą występować drgania ekranu.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Wstępny AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Automatyczne ustawienie ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.
WYŁ.:
Nie ustawia ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.

Uwaga

  • Funkcja [Wstępny AF] jest dostępna tylko wtedy, gdy założony jest obiektyw z bagnetem E.