Edytuj nazwę urządz.

Istnieje możliwość zmiany nazwy urządzenia dla połączenia Wi-Fi Direct lub Bluetooth.

  1. MENU(Sieć) → [Edytuj nazwę urządz.].
  2. Wybierz pole wprowadzania, a następnie wpisz tam nazwę urządzenia→[OK].