Format pliku (film)

Pozwala wybrać format plików filmów.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Format pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

 Format pliku Charakterystyka
XAVC S 4K Nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K (3840×2160). Można zapisywać filmy na komputerze za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.
XAVC S HD Nagrywanie filmów o większej wyrazistości niż w przypadku AVCHD przy większej ilości danych. Można zapisywać filmy na komputerze za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.
AVCHD Format AVCHD cechuje większy stopień zgodności z urządzeniami pamięciowymi innymi niż komputery. Można zapisywać filmy na komputerze lub utworzyć płytę, która obsługuje pliki w tym formacie przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home.

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiona jest opcja [AVCHD], rozmiar filmów jest ograniczony do ok. 2 GB. Gdy podczas nagrywania rozmiar pliku filmu przekroczy ok. 2 GB, automatycznie tworzony jest nowy plik filmowy.
  • Jeśli ustawisz [Format pliku] na [XAVC S 4K] i będziesz nagrywać filmy, gdy aparat jest podłączony do urządzenia HDMI, obrazy nie będą wyświetlane na monitorze.
  • Podczas nagrywania filmów XAVC S 4K przy opcji [Nagrywanie] w pozycji [APS-C/Super 35mm] ustawionej na [Automatyczne], kąt widzenia odpowiada ok. 1,5-krotności ogniskowej podanej na obiektywie.