Ustawienia HDMI: Wyjście 24p/60p (film) (Tylko w przypadku modeli zgodnych z trybem 1080 60i)

Możesz ustawić opcję 1080/24p lub 1080/60p jako format wyjściowy HDMI, gdy w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono [24p 50M], [24p 60M] lub [24p 100M].

  1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][Rozdzielczość HDMI][1080p].
  2. MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][Wyjście 24p/60p] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

60p:
Filmy będą wysyłane w formacie 60p.
24p:
Filmy będą wysyłane w formacie 24p.

Uwaga

  • Czynności opisane w punktach 1 i 2 można wykonać w dowolnej kolejności.