Efekt wizualny

Wybierz odpowiedni filtr efektu, aby uzyskać ciekawsze, bardziej artystyczne zdjęcia.

 1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Efekt wizualny] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WYŁ.:
Wyłącza funkcję [Efekt wizualny].
Aparat zabawka:
Tworzenie miękkiego obrazu z ciemniejszymi narożnikami i zredukowaną ostrością.
Kolor pop:
Pozwala uzyskać żywe barwy dzięki uwydatnieniu odcieni kolorów.
Posteryzacja:
Pozwala uzyskać obraz o silnym kontraście i abstrakcyjnym wyglądzie dzięki mocnemu uwydatnieniu kolorów podstawowych albo zastosowaniu trybu czarno-białego.
Zdjęcie retro:
Pozwala uzyskać wrażenie starego zdjęcia dzięki zastosowaniu odcieni sepii i przygaszonego kontrastu.
High-key: Miękki:
Pozwala uzyskać obraz o określonej atmosferze: jasny, przezroczysty, eteryczny, delikatny, miękki.
Kolor częściowy:
Pozwala uzyskać obraz z zachowanym określonym kolorem i pozostałymi barwami przekształconymi w czerń i biel.
Cz.-b. duży kontrast:
Pozwala uzyskać obraz o wysokim kontraście w trybie czarno-białym.
Cz-b o bogatej grad.:
Pozwala uzyskać obraz w trybie czarno-białym z bogatą gradacją i wiernym oddaniem szczegółów.

Wskazówka

 • Szczegółowe ustawienia w niektórych pozycjach można wprowadzać przy użyciu stron lewo/prawo pokrętła sterowania.

Uwaga

 • Gdy używana jest inna funkcja zoomu niż zoom optyczny, ustawienie większej skali zoomu zmniejsza efektywność trybu [Aparat zabawka].
 • Po wybraniu opcji [Kolor częściowy], obrazy mogą nie zachowywać wybranego koloru, w zależności od obiektu lub warunków rejestrowania obrazu.
 • Poniższych efektów nie można kontrolować na ekranie, ponieważ urządzenie przetwarza obraz po jego wykonaniu. Do momentu zakończenia obróbki obrazu nie można również wykonać kolejnego zdjęcia. Z efektów tych nie można korzystać w przypadku filmów.
  • [Cz-b o bogatej grad.]
 • W przypadku opcji [Cz-b o bogatej grad.], migawka jest zwalniana trzykrotnie przy jednym ujęciu. Należy pamiętać, że:
  • Tej funkcji można używać, gdy obiekt nie porusza się i nie rozbłyska światłem.
  • Nie należy zmieniać kompozycji w trakcie rejestrowania obrazu.
  Gdy kontrast sceny jest niski lub gdy występują silne drgania aparatu albo obiekt jest rozmyty, uzyskanie obrazu HDR dobrej jakości może nie być możliwe. Jeżeli opisywany produkt wykryje taką sytuację, na zarejestrowanym obrazie pojawi się informujący o tym znacznik . W razie potrzeby zmienić kompozycję lub ponownie zarejestrować obraz z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć rozmycia obrazu.
 • Funkcja ta nie jest dostępna w następujących trybach rejestrowania obrazu:
  • [Inteligentna auto]
 • Po ustawieniu w pozycji [Format pliku] opcji [RAW] lub [RAW & JPEG], funkcja ta nie będzie dostępna.