Zdalne sterow. IR

Opisywany produkt można obsługiwać i obrazy rejestrować przyciskiem SHUTTER, przyciskiem 2SEC (dwusekundowe opóźnienie migawki) oraz przyciskiem START/STOP (lub przyciskiem Movie (tylko RMT-DSLR2)) na pilocie bezprzewodowym RMT-DSLR1 (sprzedawany oddzielnie) oraz RMT-DSLR2 (sprzedawany oddzielnie). Zapoznaj się również z instrukcją obsługi pilota zdalnego sterowania na podczerwień.

  1. MENU (Ustawienia) → [Zdalne sterow. IR] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Możliwość obsługi z poziomu pilota zdalnego sterowania na podczerwień.
WYŁ.:
Brak możliwości obsługi z poziomu pilota zdalnego sterowania na podczerwień.

Uwaga

  • Obiektyw lub osłona przeciwsłoneczna obiektywu mogą zasłaniać czujnik zdalnego sterowania odbierający sygnały. Z pilota zdalnego sterowania na podczerwień należy korzystać w takiej pozycji, aby sygnał docierał do urządzenia.
  • Przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Zdalne sterow. IR] opisywany produkt nie będzie przełączany do trybu oszczędzania energii. Po zakończeniu korzystania z pilota zdalnego sterowania na podczerwień należy ustawić opcję [WYŁ.].
  • Nie można korzystać z pilota zdalnego sterowania na podczerwień, gdy w pozycji [Zd.st.przez Bluetooth] ustawiono [WŁ.].