Reset ustawień

Przywraca ustawienia domyślne urządzenia. Nawet uruchomienie funkcji [Reset ustawień] nie powoduje usunięcia zarejestrowanych obrazów.

  1. MENU(Ustawienia) → [Reset ustawień] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Reset. ustawień aparatu:
Przywracanie głównym parametrom fotografowania ich ustawień domyślnych.
Inicjuj:
Przywracanie wszystkim parametrom ich ustawień domyślnych.

Uwaga

  • Nie wolno wyjmować akumulatora podczas resetowania.
  • Wartość ustawiona za pomocą polecenia [Regulacja AF] nie zostanie wyzerowana nawet w przypadku wykonania polecenia [Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj].
  • Ustawienia w pozycji [Profil zdjęcia] nie zostaną zresetowane nawet w przypadku wykonania polecenia [Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj].