Adapter obiektywu

Za pomocą adaptera obiektywu (sprzedawany oddzielnie) do opisywanego produktu można przymocować obiektyw z bagnetem A (sprzedawany oddzielnie).
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z adapterem obiektywu.

Uwaga

  • W przypadku wyboru innego ustawienia niż [Zdjęcia seryjne: Lo] w pozycji [Zdjęcia seryjne], ostrość jest zablokowana w trakcie pierwszego ujęcia nawet przy ustawieniu [Ciągły AF] w pozycji [Tryb ostrości].
  • W przypadku niektórych obiektywów nie można używać adaptera obiektywu lub autofokusu. Informacje o zgodnych obiektywach można uzyskać w punkcie sprzedaży produktów Sony lub w autoryzowanym punkcie serwisowym Sony.
  • Adaptera obiektywu LA-EA2 lub LA-EA4 (sprzedawany oddzielnie) i pionowego uchwytu (sprzedawany oddzielnie) nie można używać jednocześnie. Jednoczesne zamocowanie obu elementów spowoduje, że wolna przestrzeń pomiędzy adapterem obiektywu a pionowym uchwytem ulegnie zawężeniu, utrudniając trzymanie aparatu.
  • Nie możesz stosować wspomagania automatycznej ostrości, gdy używany jest obiektyw z bagnetem A.
  • Podczas nagrywania filmu mogą być rejestrowane odgłosy mechanizmu obiektywu oraz dźwięki towarzyszące pracy urządzenia.
    Dźwięk ten można wyłączyć wybierając MENU (Ustawienia fotograf.2) [Nagrywanie dźwięku] [WYŁ.].
  • Po zamocowaniu niektórych obiektywów lub w przypadku pewnych obiektów ustawianie ostrości może być czasochłonne lub utrudnione.