Przew. ust. ekspozyc.

Można ustawić, czy informacje pomocnicze mają być wyświetlane po zmianie ekspozycji.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Przew. ust. ekspozyc.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WYŁ.:
Wskazówki nie są wyświetlane.
WŁ.:
Wskazówki są wyświetlane.